Koulutukset

Hoksaus Science järjestää toiminnallisia koulutuksia 0–8-vuotiaiden tiedekasvatuksesta päiväkotien ja leikkipuistojen henkilökunnalle, perhepäivähoitajille, opettajille ja muille kasvattajille.

Koulutukset pidetään tilaajan toivomassa paikassa – mieluiten kuitenkin siellä, missä työ tullaan tekemään.

Koulutukset ovat puolen päivän paketteja, jotka voi tilata esimerkiksi omaan kehittämispäivään. Koulutuksen hinta on 500€ (+alv). Hinta pitää sisällään tarvittavat materiaalit sekä välineet.

Voit myös tiedustella räätälöityjä koulutuksia, kuten luentoja suuremmille yleisöille tai pidempikestoisia koulutusmoduuleita.

Tiedustelut: jenni@hoksaus.fi tai 040-7608346

Lasten leikillinen luonnontiedekasvatus

Koulutuksessa perehdytään toiminnallisesti siihen, miten jo pienille lapsille voidaan toteuttaa tiedekasvatusta leikillisesti osana arkea. Keskiössä ovat lasten arkisiin ilmiöihin liittyvät kysymykset ja ihmetykset: mistä sateenkaari tulee? Voiko pilven päällä kävellä?

Käyttämällä lasten kysymyksiä lähtökohtana, opimme havainnoimaan ympäristöä eri aistein ja havainnointivälineiden kautta. Pienten kokeiden avulla lapsia rohkaistaan tekemään päätelmiä ja keksimään ratkaisuja arjen ongelmiin sekä kokeilemaan ratkaisuja.

Tarinallisuus tiedekasvatuksessa

Olemassa olevat sadut ja tarinat eri muodoissa luovat hedelmällisen pohjan tiedekasvatukselle. Koulutuksessa tarkastellaan lapsen ajattelun taitojen tukemista sekä tutkimisen taitojen oppimista.

Tarinoiden kautta herätellään lapsen mielenkiinto luonnontieteen ilmiöitä kohtaan, jonka myötä opimme suunnittelemaan pieniä tutkimuksia ja kokeita, jotka avaavat ilmiötä lapselle. Tarinoiden tarkastelu ja tutkiminen tukee tutkimisen taitojen harjoittelun lisäksi monilukutaidon oppimista.

Ilmiöpohjaiset kokonaisuudet ja projektit varhaisessa tiedekasvatuksessa

Ilmiöpohjaisten kokonaisuuksien ja projektien kautta lapsille voidaan esitellä luonnontieteiden ilmiötä osana laajempia kokonaisuuksia. Ilmiöpohjaisuus ja projektit antavat kokonaisvaltaisen kuvan luonnontieteistä arjessamme ja tukevat monipuolisesti tulevaisuuden taitojen kehittymistä.

Koulutuksessa opitaan toiminnallisesti, kuinka projekteja ja ilmiöpohjaisia kokonaisuuksia voi suunnitella työyhteisössä ja yhdessä lasten kanssa sekä kuinka niitä kannattaa ohjata. Tutustumme myös formatiiviseen arviointiin lasta kannustavana elementtinä.

Pääkouluttaja FT Jenni Vartiainen

Jenni toimii tutkijana Helsingin yliopistolla ja on väitellyt alle kouluikäisten leikillisestä luonnontiedekasvatuksesta.

Hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus innovatiivisten oppimisympäristöjen ja -materiaalien kehittämisestä lapsille sekä ilmiöpohjaisuuden ja projektioppimisen hyödyntämisestä varhaisessa tiedekasvatuksessa.

KM Emilia Tuovila

Emilia Tuovila on koulutukseltaan luokanopettaja ja toiminut pitkään lasten tiedekasvatuksen kehittämisen parissa.

Emilia on erikoistunut draamalähestymistapojen hyödyntämiseen luonnontiedekasvatuksessa.

KM Aino Sundholm

Aino Sundholm on koulutukseltaan luokanopettaja ja tehnyt vuosia työkseen pienten lasten tiedekasvatusta kerhoympäristöissä. Aino on erikoistunut lasten tarinalliseen luonnontiedekasvatukseen.