Tiedekerho 3-6-vuotiaille

Hoksaus tuo leikillisen ja iloisen tiedeharrastuksen lähelle sinua!

Laadukas pedagogiikkamme perustuu Helsingin Yliopistossa tehtyyn tutkimukseen. Pedagogiikastamme vastaa aiheesta tohtorin väitöksensä tehnyt Jenni Vartiainen. Tiedekerho Hoksaus painottaa alle kouluikäisille leikillistä oppimista, tarinoita ja draamaa.

Arjen ihmeellisiin ilmiöihin tutustutaan itse tutkien, kokeillen ja havainnoiden. Lähde mukaan elämykselliseen tiedeseikkailuun!

Suosittelisin kerhoa muille
4,7/5 – 2017 aikana vanhemmilta kerätyt vastaukset

Lapsi viihtyi kerhossa
4,6/5 – 2017 aikana vanhemmilta kerätyt vastaukset

Katso lähin paikkakunta ja ilmoittaudu tiedekerhoon!

Lapsi syntyy tutkijana

Lapsi on luonnostaan utelias ja tutustuu maailmaan tutkien, kokeillen ja kysellen. Me Hoksauksessa haluamme tukea lapsen luontaista ihmettelyä.

Lapsen kysymykset ja uteliaisuus luonnontieteellisiä ilmiöitä kohtaan houkutellaan kerhoissa esiin tarinoiden ja draaman kautta. Hoksaus-tiedekerhossa jokainen lapsi saa kokea onnistumisen elämyksiä ratkaistessaan mieltä askarruttavia kysymyksiä.

Luonnontieteitä leikin kautta

Leikillisyys on Hoksauksen toiminnan lähtökohta. Lapsi oppii luontaisesti leikin kautta. Hoksaus-tiedekerho on yksi suuri leikki, jossa ohjaajat heittäytyvät draaman keinoin osaksi kiehtovaa tiedeleikkiä. Leikin kautta lapsi pystyy luontevasti omaksumaan tieteelliselle ajattelulle ja toiminnalle ominaisia piirteitä. Tämä tukee luonnontieteiden ymmärtämiselle tärkeiden taitojen oppimista.

Tiedekerhossa lapset ovat keskiössä

Toimintamme on lapsilähtöistä. Lapset ovat aktiivisesti mukana tutkimuksen aiheen asettamisessa, menetelmän suunnittelussa ja tutkimuksen tekemisessä. Tällaisen toiminnan kautta lapset oppivat tärkeitä tutkimisen ja ajattelun taitoja. Kannustamme lapsia aktiiviseen vuorovaikutukseen, jolloin myös kommunikoinnin eri muodot saavat harjoitusta.

Hoksauksen toiminnassa ahaa-elämykset ovat tärkeimpiä. Haluamme tuottaa iloa ja elämyksiä kaikille lapsille!

FT Jenni Vartiainen

Jenni toimii tutkijana Helsingin yliopistolla ja on väitellyt alle kouluikäisten leikillisestä luonnontiedekasvatuksesta.

Hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus innovatiivisten oppimisympäristöjen ja -materiaalien kehittämisestä lapsille sekä ilmiöpohjaisuuden ja projektioppimisen hyödyntämisestä varhaisessa tiedekasvatuksessa.

KK Aino Kuronen

Aino Kuronen on koulutukseltaan luokanopettaja ja tehnyt vuosia työkseen pienten lasten tiedekasvatusta kerhoympäristöissä. Aino on erikoistunut lasten tarinalliseen luonnontiedekasvatukseen.

KK Emilia Tuovila

Emilia Tuovila on koulutukseltaan luokanopettaja ja toiminut pitkään lasten tiedekasvatuksen kehittämisen parissa.

Emilia on erikoistunut draamalähestymistapojen hyödyntämiseen luonnontiedekasvatuksessa.

Oletko kiinnostunut tiedekerhon vetämisestä ja yrittäjyydestä?

Hoksaus tarjoaa mahdollisuuden franchising-yrittämiseen tiedekerho-ohjaajana. Tiedämme, että oman yrityksen perustaminen ja idean kehittäminen voi vaatia suuria ponnistuksia.

Hoksauksen franchising-yrittäjänä saat valmiina timanttisen idean ja tunnetun brändin käyttöösi. Hoksauksen franchising-paketin avulla voit toteuttaa laadukasta toimintaa joustavasti alueellasi ja omien aikataulujesi mukaisesti!

Mediassa